Všeobecné obchodní podmínky : Autobest Tuning

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

Vážení zákazníci,

 vzhledem k intervenci ČNB a následnému oslabení české Koruny, které proběhlo v listopadu 2013, byla naše firma Autobest Tuning nucena podniknout odpovídající úpravu některých prodejních cen.

 Z tohoto důvodu se prodejní ceny zboží, které naše společnost dováží do České republiky, mohou v nejbližších dnech zvýšit. Jedná se zejména o produkty výrobců Dectane, JOM, FK Automotive, ABT, LSD-Doors...

 

 Děkujeme za pochopení.


 
 
1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
 
Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.
 
2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB
 
Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, hmotnost, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.
 
 
3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
 
Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.
 
4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
 
Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.
 
5) BALNÉ A POŠTOVNÉ
 
Objednané zboží vám zašleme českou poštou jako obchodní balík na dobírku. V případě, že jste na naší rozvozové trase bude o dodání informováni telefonicky nebo emailem. Je možno zvolit i jiný způsob dopravy a to dle specifikací jednotlivé objednávky. Cena poštovného na Slovensko činí 299,- Kč.Cena poštovného se může lišit i podle váhy objednaného zboží! 
 
6) DODACÍ LHŮTA
 
Dodací lhůta je 1-3 pracovní dny pokud je zboží skladem na obchodě. Od 4-35 dnů pokud je zboží skladem u dodavatele. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat!
 
7) VÝMĚNA ZBOŽÍ
 
V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.
 
8) VRÁCENÍ ZBOŽÍ
 
Chcete vrátit zboží zakoupené přes internet ve 14-ti denní lhůtě?   
 
Lze tak učinit při splnění následujících podmínek:  Dle § 53, odst.7 občanského zákoníku má Kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy do doby 14-ti dnů od doručení zboží (převzetí plnění). Zboží, které je předmětem kupní smlouvy, a které chce Kupující zaslat zpět Prodávajícímu, by mělo být v původním obalu, nemělo by nést známky opotřebení nebo poškození a musí být kompletní (tzn. včetně příslušenství, záručního listu, návodu, apod.)  Zboží nesmí být použité a je doporučeno zboží vrátit  v orig. obalu. Dále je také nutné přiložit doklad o koupi zboží. 
Zboží je nutno doručit na Reklamační adresu ( Autobest Tuning - Na Hrázi 923/16, Teplice 415 01 ). Nelze poslat na dobírku.  
V případě vzniku snížení hodnoty vráceného zboží (zboží je poškozené, špinavé, nekompletní  atd.) je takové odstoupení od smlouvy účinné, ale Prodávající je oprávněn po Kupujícím požadovat kompenzaci jako náhradu vzniklého snížení hodnoty věci. Toto ustanovení se vztahuje na smlouvu uzavřenou pomocí prostředků komunikace na dálku.  Reklamace a vrácení zboží ve 14 denní lhůtě se netýká  zboží upravené dle přání zákazníka nebo objednané specialně pro jeho osobu (např. spoilery, nárazníky, alu kola atd ) dle § 53 odst. 7 písm. c) občanského zákoníku. 
 
V případě odstoupení od smlouvy dle předchozích odstavců vrátí prodávající kupujícímu částku odpovídající částce kupní ceny zvýšené o kupujícím zaplacené poštovné a balné při dodání zboží a případně snížené o částku odpovídající nákladům spojeným s vrácením zboží, a to do 30 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy. Prodávající je však oprávněn podmínit vrácení této částky kupujícímu vrácením zboží.  
 

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení ZDE

 
 
 
9) REKLAMACE A ZÁRUKA
 
Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.
 
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.
 
Záruka se nevztahuje na:
 
a) vady vzniklé běžným používáním 
b) nesprávným použitím výrobku 
c) nesprávným skladováním
 
Postup při reklamaci:
 
1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně 
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu 
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu 
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě
 
Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.
 
Reklamační formulář ke stažení ZDE
 

Obchodní podmínky ke staženíwww.autobest-tuning.cz/obchodni-podminky.pdf

 
Autobest tuning - Tomáš Hájek
Na hrázi 923/16, 415 01 Teplice 
IČO: 64688071
DIČ: CZ6710141911
 
Telefon: +420 417 539 962 
Mobil: +420 777 746 457
E-mail: info@autobest-tuning.cz
 
 
Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

 

- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů